Labels

Eอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อุทยานแห่งชาติเกาะพีพี อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติคลองลาน อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา อุทยานแห่งชาติทะเลมัน อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อุทยานแห่งชาติไทรโยค อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุริม อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว อุทยานแห่งชาติในยาง อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อุทยานแห่งชาติสิมิลัน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง อุทยานแห่งชาติแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา อุทยานแห่งชาติเอราวัณ หรือเขาสลอบ

Wednesday, June 15, 2011

อุทยานแห่งชาติทับลาน

สถานที่ตั้ง            
อุทยานแห่งชาติทับลานตั้งอยู่ในเขต 4 อำเภอ 2 จังหวัด คือ อำเภอปักธงชัย อำเภอครบุรี อำเภอสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอนาดี จังหวัดปราจันบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 2,239 ตารางกิโลเมตร

ความสำคัญและสถานที่ท่องเที่ยว
เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน สิ่งที่น่าสนใจคือ มีป่าลานขึ้นมากมาย คนโบราณใช้ใบลานเขียนแทนกระดาษ

นอกจากนี้ ยังมี น้ำตกห้วยใหญ่ สูง 50 เมตร อยู่บริเวณริมทับลาน

Sunday, June 12, 2011

อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุริม


สถานที่ตั้ง           
ตั้งอยู่ในเขตอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ประมาณ 397 ตารางกิโลเมตร ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2524
               
ความสำคัญและสถานที่ท่องเที่ยว
                ลักษณะของอุทยานเป็นแนวเขาเตี้ย ๆ มีป่าดิบชื้นและป่าดิบเขา มีป่าสนให้เห็นอยู่ทั่วไป มีอากาศเย็น มีน้ำตกแม่สุริน ซึ่งมีความสูงมากอีกแห่งหนึ่งของประเทศ (ประมาณ 80 เมตร) น้ำตกอื่น ๆ ได้แก่ น้ำตกตำข่อน (หรือน้ำตกผาบ่อง) และน้ำพุร้อน

Thursday, June 9, 2011

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพและดอยปุย


สถานที่ตั้ง           
ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ 172 ตารางกิโลเมตร และจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2524
ความสำคัญและสถานที่ท่องเที่ยว
                มีลักษณะเป็นยอดเขาแฝด คือ ดอยสุเทพและดอยปุย ซึ่งเป็นภูเขาหินแกรนิต มีทั้งป่าดิบชื้นและป่าเบญจพรรณ มีพันธุ์ไม้แปลก ๆ นานาชนิด จะได้ฉายาว่าเป็น สวรรค์ของนักพฤกษศาสตร์ มีผีเสื้อสวย ๆ และมีนกมากกว่า 300 ชนิด แต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่ค่อยมีมากนัก เพราะการเบียดเบียนของมนุษย์
                นักท่องเที่ยวนิยมไปนมัสการ วัดพระธาตุ บนดอยสุเทพ โดยภายในพระเจดีย์ทอง บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 14